Sökning: "Darmin Adam Zdenac Olsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Darmin Adam Zdenac Olsson.

  1. 1. Effektivisering av materialhanteringen i godsmottagningen hos Atlas Copco Construction Tools AB

    M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

    Författare :Darmin Adam Zdenac Olsson; [2017]
    Nyckelord :Materialhantering; logistik; lean production; supply chain management;

    Sammanfattning : Målet med denna studie är att hjälpa fallföretaget med att minska materialhanteringen på avdelningen internlogistik, som bland annat innefattar godsmottagning och lagerhantering. Detta kommer att göras genom framtagning av en ny anläggningslayout. LÄS MER