Sökning: "Eva-Maria Jonsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Eva-Maria Jonsson.

 1. 1. Ekonomisk utveckling eller ekologisk avveckling? -En studie om företagsledares syn på tillväxt

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Holmberg; Emily Jonsson; Eva-Maria Nilsson; [2011-09-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Tillväxt ses i dag som en naturlig grund i vårt samhälls-byggande och ordet har blivit nästintill utbytbart med utveckling. Det överskuggande målet för politiker och företag är fortsatt tillväxt, samtidigt som naturvetare i en parallell värld påpekar att vi har nått gränsen för vad planeten förmår. LÄS MER

 2. 2. Do societal attitudes and voluntary disclosures go hand in hand? – A study of three companies‟ annual reports from 1980-2009

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emily Jonsson; Eva-Maria Nilsson; Ylva Wahlén; [2010-06-21]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background and problem: In recent years, a debate about the negative effects of globalization, such as companies‟ exploitation of resources and how they affect individuals and societies has evolved further. In addition, it has become increasingly important with branding; companies want to create certain positive associations with their brand. LÄS MER