Sökning: "Farid Sivand"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Farid Sivand.

  1. 1. Fokus på viktiga faktorer i matematikundervisning utifrån lärarnas perspektiv

    Magister-uppsats, Uppsala universitet/Pedagogiska institutionen

    Författare :Farid Sivand; [2010]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER