Sökning: "Frida Hjort"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Frida Hjort.

  1. 1. Finansiering av bostäder efter bolånetakets införande : Ett kreditgivar- och fastighetsmäklarperspektiv

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

    Författare :Frida Bernell; Emilia Hjort; [2013]
    Nyckelord :Bolånetak; bostadsfinansiering;

    Sammanfattning : SammanfattningBakgrund: Finansinspektionen införde i oktober 2010 det såkallade bolånetaket. Den nya regleringen innebar att bostaden inte får belånas till mer än 85 procent av marknadsvärdet, vilket bidrar till en kontantinsats om 15 procent i samband med bostadsköpet. LÄS MER