Sökning: "Helén Ögren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Helén Ögren.

  1. 1. Skapande verksamhet i socialt arbete En översiktsanalys

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete

    Författare :Helén Ögren; [2014]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Tidigare forskning om skapande verksamhet i socialt arbete berör ofta bara en form av skapande, riktad till en specifik målgrupp som exempelvis konst eller trädgårdsodling för gruppen psykisk ohälsa eller teater för gruppen funktionshindrade. Denna studie syftar till att undersöka hur skapande verksamhet, oavsett form fungerar som metod i socialt arbete. LÄS MER