Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Personers erfarenheter av egenvård vid diabetes typ 2

    M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

    Författare :Isabelle Avermo; Malin Lindblom; [2020]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Diabetes is a growing worldwide problem. Risk factors for developing Diabetes Mellitus type 2 (DMT2) include heredity and lifestyle factors such as smoking and obesity. An important cornerstone in the treatment of DMT2 is self-care. Aim: To describe people's experiences of self-care at Diabetes Mellitus type 2. LÄS MER