Sökning: "Jakob Högberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jakob Högberg.

  1. 1. Brukargenererade bostäder : kollaborativt bostadsskapande, inspirerat av tyska "Baugruppen"

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

    Författare :Jakob Högberg; [2011]
    Nyckelord :Baugruppen kollaberativ bostäder flerbostadshus;

    Sammanfattning : .... LÄS MER