Sökning: "Jenny Maria Grundström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jenny Maria Grundström.

  1. 1. Den fysiska miljöns utformning på gruppboenden för personer med demenssjukdom : -en observationsstudie

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Hälsoakademin; Örebro universitet/Hälsoakademin

    Författare :Jenny Grundström; Maria Nilsson; [2009]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER