Sökning: "Maria Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 349 uppsatser innehållade orden Maria Nilsson.

 1. 1. Lärarens påverkan på pojkars prestationer : En litteraturöversikt genusbemötande i årskurs F-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Adam Eriksson; Binnås Josefine; Maria Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Grundskola; pojkar; prestation; genus; pedagogik; lärare.;

  Sammanfattning : Provstatistik visar idag att pojkar presterar sämre i skolan än flickor. Det finns många aspekter och bakgrundsfaktorer som kan förklara varför denna klyfta uppstått. LÄS MER

 2. 2. The Effects of Macroprudential Policies on Research and Development Expenditure - A System GMM Approach

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Nina Maria Lancelot; Charlie Nilsson; [2022]
  Nyckelord :macroprudential policy; research and development; economic growth; financial constraints; Business and Economics;

  Sammanfattning : Preliminary firm level evidence suggests that macroprudential policies reduce firm credit growth and MSME investment, and could therefore have a negative impact on economic growth. However, the question remains if macroprudential policies affect R\&D investments as well. LÄS MER

 3. 3. Motiverande samtal som metod vid riktade hälsosamtal för 40-åringar

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sara Nilsson; Maria Lövall; [2022]
  Nyckelord :Distriktssköterskor; sjuksköterskor; motiverande samtal; upplevelser; riktade hälsosamtal för 40-åringar; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ohälsosamma levnadsvanor ökar i samhället vilket kan leda till hjärt- och kärlsjukdom, cancer samt diabetes typ- 2. Tidigt förebyggande arbete kan förhindra uppkomst av sjukdom. Motiverande samtal (MI) är en metod som används för att motivera patienter med ohälsosamma levnadsvanor till förändring. LÄS MER

 4. 4. Dokumentation av tvångsmedel : Varför får polisen kritik om bristande dokumentation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kriminologi och polisiärt arbete

  Författare :Christer Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Straffprocessuella tvångsmedel; dokumentation; rättegångsbalken; tjänstefel; Riksdagens ombudsmän; JO; autonomi; legalitet;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen har jag undersökt vad det kan bero på att det uppstår brister i polisens dokumentation av de straffprocessuella tvångsmedlen. Riksdagens ombudsmän, JO, har kritiserat polisen under flera år för att det brister i dokumentationen av ärenden. LÄS MER

 5. 5. Elevassistentens roll och samarbete med specialpedagogen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Lotta Nilsson; Maria Westerberg; [2022]
  Nyckelord :Elevassistenter; handledning; inkludering; kompetensutveckling; specialpedagogiska insatser;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Nilsson, Lotta och Westerberg, Maria (2022). Elevassistentens roll och samarbete med specialpedagogen. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER