Sökning: "Maria Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 303 uppsatser innehållade orden Maria Nilsson.

 1. 1. Följderna av en kommunalt organiserad fortbildning : En kvalitativ studie om hur en kommunsatsning påverkat pedagogers uppfattningar om användningen av lågaffektivt bemötande.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Linda Nilsson; Maria Lindholm; [2019]
  Nyckelord :Implementering; problemskapande beteende; lågaffektivt bemötande; förändringsarbete;

  Sammanfattning : Skolor och ibland hela kommuner utbildar ständigt sin personal för att implementera nya förhållningssätt och pedagogiska metoder i verksamheterna. Studiens syfte var att belysa på vilket sätt en kommunal satsning påverkat hur pedagoger uppfattar och använder sig av lågaffektivt bemötande som metod i mötet med elever med problemskapande beteenden. LÄS MER

 2. 2. Att hitta nya vägar som förälder : En litteraturbaserad studie om föräldrars upplevelser om att leva med ett barn med typ 1 diabetes

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Maria Nilsson; Jennie Dahlström Larsson; [2019]
  Nyckelord :Caring for a diabetic child; children; type 1 diabetes; family focused care; parental experience;

  Sammanfattning : Background: Each year approximately 700 children are affected by type 1 diabetes in Sweden. This chronic disease has an impact on the whole family but especially the parents who have the responsibility as a caregiver. Parents are therefore in need of support from friends and family as well as help from the nurse to deal with the situation. LÄS MER

 3. 3. Hjältinnan och genusordningen : En narrativ analys av manliga och kvinnliga stereotyper i dystopin Divergenttrilogin och dess litteraturdidaktiska möjligheter i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Sara Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Manligt; Kvinnligt; Genusteori; Feministisk litteraturteori; Narratologi; Litteraturdidaktik;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka gestaltningen av manliga och kvinnliga stereotyper, samt genusordningen i den populära ungdomstrilogin Divergent (2012–2014), skriven av Veronica Roth. Det är viktigt att undersöka hur litteraturen förmedlar kulturella förställningar om manliga och kvinnliga stereotyper för att kunna problematisera och bearbeta innehållet i litteraturundervisningen. LÄS MER

 4. 4. Distriktssköterskors erfarenheter av delegering för kompressionslindningi hemsjukvården

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Malin Ahnstedt; Lina Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Home Health Care; District Nurse; Delegation; Safe care; Compression Therapy; Hemsjukvård; distriktssköterska; delegering; säker vård; kompressionslinding;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel:                                  Distriktsköterskors erfarenheter av delegering för kompressionslindning i hemsjukvården Fakultet:                             Hälsa, natur- och teknikvetenskap Kurs:                                  OMA 312. Examensarbete i omvårdnad 15hp Författare:                           Malin Ahnstedt och Lina Nilsson Handledare:                        Anna Nordin Examinerande lärare:          Maria Harder Examinator:                        Birgitta Bisholt Sidor:                                  31 Datum för examination:     oktober 2018 Svenska nyckelord:             Hemsjukvård, distriktssköterska, delegering, säker vård, kompressionslindning   Bakgrund: Hemsjukvården idag innebär alltmer avancerade hälso- och sjukvårdsinsatser vilket ställer höga krav på distriktssköterskans kunskap och ledarskap. LÄS MER

 5. 5. Energieffektivisering i flerbostadshusområde från 1950-talet : Åtgärder med fokus på minskad energianvändning för uppvärmning av tappvarmvatten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Fasta tillståndets fysik

  Författare :Maria Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Energieffektivisering; flerbostadshus; varmvatten;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate energy saving measures, primary for reducing the energy use for heating domestic hot water in Gamla Studentstaden, Uppsala. Gamla Studentstaden, a residential area for university students built in the 1950’s, consists of 14 buildings with student dormitories and apartments. LÄS MER