Sökning: "Johan Fredrik Holm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johan Fredrik Holm.

  1. 1. Utveckling av applikationen Hokus Bokus : En praktisk tillämpning av agil programutvecklingsmetodik

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

    Författare :Jacob Ahlmann; Lovisa Bergström; Anton Erholm; Erik Freyschuss; Johan Hartikainen; Liv Holm Eriksson; Simon Jacobson; Fredrik Oskarsson; [2015]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Rapporten beskriver utvecklandet av applikationen Hokus Bokus, en plattform för försäljning av begagnad studentlitteratur på Linköpings Tekniska Högskola. Det som adresseras är dels utvecklingsprocessen men även den tekniska aspekten. LÄS MER