Sökning: "Kristina Stone"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kristina Stone.

  1. 1. Åsmund Kåresson från Medelpad

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

    Författare :Kristina Martinsson; [2010]
    Nyckelord :Åsmund; Kåresson; Osmund; runor; rista; ornamentik; Attmar; Gästrikland; Uppland; Gräslunds dateringmetod; rundjur; åldersbestämda;

    Sammanfattning : Åsmund Kåresson is one of our greatest rune stone makers. His ornographic stile was copied by other rune writers. Åsmund also made many stones, around 60. Many scientists took för granted Åsmund was from Uppland, but not Magnus Källström. LÄS MER