Sökning: "Kristina Thurin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Kristina Thurin.

 1. 1. Optimering av materialflöde mellan lager och produktion baserat på prioriteringssystem

  Magister-uppsats, KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje); KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

  Författare :Jonatan Jonsson; Kristina Thurin; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Frekvensläggning av lager

  M1-uppsats, KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje); KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

  Författare :Petra Engström; Kristina Thurin; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER