Sökning: "Kristoffer Bergdahl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kristoffer Bergdahl.

  1. 1. En miljon anledningar till ombyggnad

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

    Författare :Daniel Kjörling; Kristoffer Bergdahl; [2010]
    Nyckelord :fastighet; miljonprogrammet; andersberg; nuvärde; ombyggnad;

    Sammanfattning : Under 1950 talet var det bostadsbrist i Sverige. Detta gjorde att en massiv produktion av bostäder började produceras mellan åren 1961-1974, de så kallade rekordåren. Under rekordåren beslutade den svenska riksdagen att ge subventioner till byggföretagen. År 1965 togs ett officiellt beslut att bygga en miljon bostäder under ett decennium. LÄS MER