Sökning: "Lovisa Lindblom"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lovisa Lindblom.

  1. 1. Total cost analysis of direct deliveries from the supplier as an alternative to own warehousing

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

    Författare :Lovisa Lindblom; Andrea Simonsson-Annas; [2021]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Företag A är i tankarna om att genomföra en logistisk förändring för att kunna uppnå en ökad lönsamhet. I dagsläget har företag A ett eget lager i Stockholm där två olika typer av vätskor utgör en del av varusortimentet. LÄS MER