Sökning: "Mercy Carlsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mercy Carlsson.

  1. 1. Hur förklaras nordiska detaljhandelsföretags arbete med hållbarhetsredovisning?

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

    Författare :Camilla Carlsson; Emelie Juliusson; [2012]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Publicering av hållbarhetsredovisningar blir allt vanligare. Med vetskapen om att det är en frivillig handling för alla företag förutom de statligt ägda, kan man ställa sig frågan: varför väljer företag att hållbarhetsredovisa? Hur kan detta komma sig när vanliga konsumenter inte intresserar sig för ett företags årsredovisningar där hållbarhetsredovisningen oftast publiceras? En tänkbar anledning till att företag hållbarhetsredovisar är att de utåt vill visa ett socialt ansvarstagande, men samtidigt visar forskning att konsumenter inte läser företags redovisningar. LÄS MER