Sökning: "Mikael Skarp"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mikael Skarp.

  1. 1. Ett Oskarpt Beslut : om Oskarp Logik i speldesign

    Kandidat-uppsats, Högskolan på Gotland/Institutionen för speldesign, teknik och lärande

    Författare :Mikael Hedenström; [2013]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : This paper examines possible applications of fuzzy logic on the field of artificial intelligence in digital games. It describes fuzzy logic in contrast to crisp logic. The paper will give several examples of possible applications of fuzzy logic-based decision making for game AI. LÄS MER