Sökning: "Payman lihon"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Payman lihon.

  1. 1. Sambandet mellan jodkontrastmedel och kontrastmedelinducerad nefropati : Riskfaktorer och förebyggande åtgärder

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

    Författare :Payman lihon; [2013]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER