Sökning: "Per Olov Blom"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Per Olov Blom.

  1. 1. Att offentliggöra döden. Vad påverkar utformningen av dödsannonser?

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

    Författare :Per Olov Blom; [2012-02-06]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Since long time ago people have announced in one way or another when one of the members of their family had died. In the old times ”oral” messages were used, e.g. people went to their neighbors and told them what had happened. LÄS MER