Sökning: "Raver Gültekin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Raver Gültekin.

 1. 1. Testifying through another tongue:Examining the effects of language barriers on accuracy and suggestibility in eyewitness testimonies.

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Raver Gültekin; [2018]
  Nyckelord :Forensic psychology; Eyewitness testimony; Credibility; Language barriers; Suggestibility; Memory; Ego depletion; Social desirability; Inference-based memory errors;

  Sammanfattning : Language barriers in eyewitness testimonies may pose threats toward witnesses’ accuracy, and consequently on the outcome of judicial procedures. The present study aims to investigate the credibility and the extent of reported detail information of eyewitnesses’ testimony of a crime event, when the testimony is given in witnesses’ first language, second language, or second language through interpreter. LÄS MER

 2. 2. Effekten av medvittnen på falska minnen om orsak-verkan samband

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Raver Gültekin; [2016]
  Nyckelord :Need for closure; falska minnen; medvittnen; bakåtriktade slutsatsfel;

  Sammanfattning : Forskning visar att människor ofta fyller i minnet utifrån sina erfarenheter och scheman. Vidare visar forskning att vittnen påverkar varandras minnen. LÄS MER