Sökning: "Sofia Spångberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sofia Spångberg.

  1. 1. Rövisor, hovfötter och såna där taggiga träd - översättning och utprövning av ett test för ordfinnande på normalspråkiga svenska barn i skolår l och 2

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

    Författare :Malin Schaar; Sofia Spångberg; [2005]
    Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

    Sammanfattning : Barn med språkstörning och barn med andra funktionshinder har ibland specifika problem med ordfinnande. Svårigheter med ordmobilisering (synonymt med ordfinnande) är inte detsamma som att ha ett begränsat ordförråd, utan definieras som de fel, eller betydande fårdröjningar, barn uppvisar när de fårsöker mobilisera ett ord som finns i deras ordfårråd och som de har använt åtskilliga gånger tidigare (German, 2000). LÄS MER