Sökning: "Markus Hedenborn"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Markus Hedenborn.

  1. 1. Att uppnå varumärkesframgång genom dagens designtrender

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan; Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan

    Författare :Markus Hedenborn; Oscar Nilsson; [2013]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER