Sökning: "Susanne Hammargren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Susanne Hammargren.

  1. 1. HUR FAKULTETSSTÄRKANDE ÄR PLATTFORMAR? En studie om vad förändringsprocesser som plattformsprojekt innebär för kommunikation och identitetstillhörighet på Naturvetenskapliga fakulteten Göteborgs universitet.

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Susanne Fredriksson; Helen Hammargren; [2010-02-25]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Titel Hur fakultetsstärkande är plattformar? Ett arbete om vad förändringsprocesser som plattforms- projektinnebär för kommunikation och identitetstillhörighet på Naturvetenskapliga fakulteten Göteborgs universitet.Författare Susanne Fredriksson, Helen Hammargren och Kim LundemoKurs Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap,Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet. LÄS MER