Sökning: "Sven Hansen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sven Hansen.

  1. 1. Kompetensförsörjning inom järnvägsbranschen med avseende på införandet av ERTMS i Sverige

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg

    Författare :André Bjerborn; Sven Hansen Ölmedal; [2016]
    Nyckelord :ermts järnväg signalteknik ertms-fabriken kompetensförsörjning; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : The average age of the signalling systems the Swedish railways is high and the technology old. Parts of the current system are over 50 years old and requires a high amount of service due to its old age. LÄS MER