Sökning: "Torbjörn Enberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Torbjörn Enberg.

  1. 1. Tillståndskontroll av maskiners säkerhet

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

    Författare :Torbjörn Enberg; [2020]
    Nyckelord :Machine safety; validation; documentation; Maskinsäkerhet; validering; dokumentation;

    Sammanfattning : Provning och validering av säkerhetsfunktioner sker regelmässigt när en maskin tas i drift. Provning och validering sker i mindre omfattning senare i en maskins livscykel. Dokumentationen av sådan provning är även den mindre i omfattning senare i livscykeln. LÄS MER