Sökning: "validering"

Visar resultat 1 - 5 av 527 uppsatser innehållade ordet validering.

 1. 1. Validering av svensk översättning av Gamblers’ Beliefs Questionnaire

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Patrik Karlemon; [2020-07-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Svensk översättning av Gamblers’ Beliefs Questionnaire validerades med anonyma deltagare från ett bekvämlighetsurval av Sveriges befolkning (N = 417). En pappersenkätundersökning med instrumenten Gamblers’ Beliefs Questionnaire, The NORC Diagnostic Screen for Gambling Problems och Problem Gambling Severity Index samt frågor om demografi genomfördes. LÄS MER

 2. 2. Metod för analys av kapacitet i befintligt distributionsnät med avseende på mikroproduktion med solceller samt privat elbilsladdning.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Björn Nilsson; [2020]
  Nyckelord :solceller; elbilsladdning; elbilar; elnät; acceptansgräns;

  Sammanfattning : Two strong trends in society which may have a major impact on the electricity grid load in the near future are the expansion of micro production with solar cells, and the increasingly prominent role of electric cars in the automotive market. In this work, an attempt is made to develop standardized and not too time-consuming methods to study how different future scenarios with large-scale expansion of private micro production with solar cells, as well as a very proportion of cars are electric and being charged at home, affect the various parts of the network with regarding voltage levels and load rating. LÄS MER

 3. 3. Tillståndskontroll av maskiners säkerhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

  Författare :Torbjörn Enberg; [2020]
  Nyckelord :Machine safety; validation; documentation; Maskinsäkerhet; validering; dokumentation;

  Sammanfattning : Provning och validering av säkerhetsfunktioner sker regelmässigt när en maskin tas i drift. Provning och validering sker i mindre omfattning senare i en maskins livscykel. Dokumentationen av sådan provning är även den mindre i omfattning senare i livscykeln. LÄS MER

 4. 4. User Interface Design for Quality Control : Development of a user interface for quality control of industrial manufactured parts

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Petter Abrahamsson; [2020]
  Nyckelord :industrial design engineering; human-centered design; graphical user interface; digital prototypes; quality control; automotive industry; sus-evaluation;

  Sammanfattning : The expected quality on manufactured components in the automotive industry is high, often with an accuracy of tenths of a millimeter. The conventional methods used to ensure the manufactured components are very accurate, but they are both time consuming and insufficient and only a small part of the produced series are analyzed today. LÄS MER

 5. 5. Validering av Sysmex XN-550 ”Body Fluid” vid koncentrationsbestämning av erytrocyter i färsk fryst plasma

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Danijela Bokan; [2020]
  Nyckelord :Bürkerkammare; Erytrocyter; Färsk fryst plasma; Kvalitetskontroll; Sysmex XN-550; Transfusion;

  Sammanfattning : Färsk fryst plasma (FFP) är en blodkomponent som utvinns genom separation från helblod. FFP innehåller livsviktiga plasmaproteiner, immunoglobuliner och koagulationsfaktorer. Produkten används främst till patienter med omfattande skador som lett till större blodförlust samt vid större kirurgiska blödningar vid operationer. LÄS MER