Sökning: "validering"

Visar resultat 1 - 5 av 670 uppsatser innehållade ordet validering.

 1. 1. Lärdomar från en digital transformation. En fallstudie av en organisatorisk förändring

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Henrik Wahrén; Martin Wahrén; [2022-02-15]
  Nyckelord :Organisationsförändring; omorganisering; organisatorisk förändring; förändringsmotstånd; motstånd;

  Sammanfattning : För att utvecklas som organisation krävs ofta förändring, speciellt i dagens samhälle där tekniken utvecklas i en allt snabbare takt. Många företag initierar förändringar för att bli mer digitaliserade, men en stor mängd av dessa förändringar misslyckas dock i många avseenden. LÄS MER

 2. 2. Validering av en fluoridelektrod

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Nicolas Martinet; [2022]
  Nyckelord :ISE; fluorid; validering;

  Sammanfattning : Målet med projektet var att validera en jonselektiv fluoridelektrod för att säkerställa att instrumentets prestanda har för tillämpningen godtagbart mätområde, precision och riktighet. Parametrar som mellanliggande precision, repeterbarheten och LOD (Limit of detection) och LOR (Limit of reporting) har beräknats. LÄS MER

 3. 3. Validation of mHealth Applications for Behaviour Change : A Mixed-Method Study

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Yingyuan Guo; [2022]
  Nyckelord :mHealth apps; behaviour change; validation; mixed-method; usability; app quality; mHealth-appar; beteendeförändring; validering; mixed-metod; användbarhet; appkvalitet;

  Sammanfattning : Context: The amount of Mobile Health (mHealth) applications to cultivate a healthy lifestyle or rehabilitate patients with physical or mental disabilities are increasingly available on app stores[1]. However, without a validation process, satisfactory results may not be obtained, especially for behaviour change apps. LÄS MER

 4. 4. Classification and localization of extreme outliers in computer vision tasks in surveillance scenarios

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Tariq Daoud; Emanuel Zere Goitom; [2022]
  Nyckelord :Computer vision; deep learning; machine learning; artificial neural networks; convolutional neural networks; YOLOv4; Datorseende; djupinlärning; maskininlärning; artificiella neurala nätverk; konvolutionella neurala nätverk; YOLOv4;

  Sammanfattning : Convolutional neural networks (CNN) have come a long way and can be trained toclassify many of the objects around us. Despite this, researchers do not fullyunderstand how CNN models learn features (edges, shapes, contours, etc.) fromdata. LÄS MER

 5. 5. Optimering av underhållssystem för luftkvalitet i Hamreskolan

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Maryam Askar; Davide Svärdelid Fichera; [2022]
  Nyckelord :Internet of Things IoT ; SCADA; Air Quality; Indoor Air Quality; Optimization; Industry 4.0; Smart City; Artificial Intelligence AI ; Machine Learning ML ; Wireless Sensors; Cloud Storage; Cloud Computing; Edge Computing; Cyber Security; EAM system; CMMS system.; Internet of Things IoT ; SCADA; Luftkvalitet; Inomhus luftkvalitet; Optimering; Industri 4.0; Smart City; Artificiell intelligens AI ; Machine Learning ML ; Trådlösa givare; Cloud Storage; Cloud Computing; Edge Computing; Cybersäkerhet; EAM-system; CMMS-system.;

  Sammanfattning : Teknik och fastighetsförvaltningen är en förvaltning inom Västerås stad som ansvarar för byggandet av Västerås stad. Förvaltningen är intresserad av att få en bredare kunskap om optimering av underhållssystem för luftkvalitet och hur det skulle leda till energibesparing. LÄS MER