Sökning: "Jean Martin"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Jean Martin.

 1. 1. Effekten av plantarrangemang på skörd av gul lök (Allium cepa)

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Johan Fält Gustavsson; [2019-04-15]
  Nyckelord :Onion; Allium cepa; plant arrangement; yield; gul lök; odling; avkastning;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot trädgårdens hantverk, 2019.... LÄS MER

 2. 2. Vi har problem - om medvaro i ljuset av klimatkrisen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Filosofi

  Författare :Åke Östergren; [2019]
  Nyckelord :Mitsein; being-with; Nancy; being plural singular; ontology; climate crisis; Smith; medvaro; att vara singulärt plural; Nancy; ontologi; klimatkris; Smith;

  Sammanfattning : This essay tries to find a possible way for us to deal with the questions concerning climate change by looking into an alternative conception of being. One can speak of the ongoing climate change as a crisis that concerns all of human kind and all beings on earth, but how can we fight it together? The situation demands us to re-think how we humans exist together and among other beings. LÄS MER

 3. 3. EU Migration Policy Changes in Times of Crisis: Discourses surrounding EU migration policies during the 'refugee crisis' - A discursive institutionalist analysis

  Master-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Moa Nalepa; [2017]
  Nyckelord :European Union; Discursive Institutionalism; Refugee; Migration; Crisis; Crisification of Migration; Migration Policies; Securitisation of Migration; Solidarity; EU imaginary;

  Sammanfattning : This thesis examines the migration policy changes that were adopted by the European Union during the so called ‘refugee crisis’ 2014-2016 and problematises the discourses that were deployed by EU policy makers. It builds the method and theoretical framework around Vivien Schmidt’s discursive institutionalism, and complements it with constructivist conceptual theories around discourses that are identified through the researched empirical material. LÄS MER

 4. 4. Perstorpsbordet och Miss Blanche : Designföremålens representationer samt sociala- och känslomässiga värden

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Martin Ku; [2017]
  Nyckelord :designteori; möbler; symbolisk värde; mytologisk värde; retrodesign; exklusivdesign; statusaktivering; Jean Baudrillard; Pierre Bourdieu; Alan de Botton;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken funktion designföremål har utöver den praktiska användarfunktionen. Jag har utgått från två designföremål, det så kallade Perstorpsbordet och Miss Blanche som studieföremål. LÄS MER

 5. 5. Ledarskapets påverkan på kundrelationer inom B2B

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Martin Hammargren; Patrik Skoog; [2016]
  Nyckelord :Transaktionellt ledarskap; Transformativt ledarskap; Motivation hos medarbetare; Kundrelationer; B2B-kontext;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Ledarskapets påverkan på kundrelationer inom B2B. Hur motiveras medarbetare att skapa och bibehålla kundrelationer? Författare: Martin Hammargren, Patrik Skoog Kurs: EK230A Företagsekonomi III, 61-90 hp Handledare: Jean-Charles Languilaire Nyckelord: Transaktionellt ledarskap, transformativt ledarskap, motivation hos medarbetare, kundrelationer, B2B-kontext Syfte: Syftet med studien är att förklara hur transaktionellt och transformativt ledarskap påverkar medarbetares motivation till att skapa och bibehålla kundrelationer inom företag i en B2B-kontext. LÄS MER