Sökning: "Offer"

Visar resultat 1 - 5 av 5837 uppsatser innehållade ordet Offer.

 1. 1. Personer som lever med hiv – upplevelser i hälso- och sjukvård : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Alexandra Arrhén; Isabella Michau; [2022]
  Nyckelord :Encounter; Experiences; HIV; Nurse; Patients; Bemötande; Hiv; Patienter; Sjuksköterskor; Upplevelser;

  Sammanfattning : Background: People living with HIV [PLWHIV] have been experiencing obstacles and negative attitudes in society for 40 years. Due to today’s medicines PLWHIV can live as longas others. However a life with HIV entails lifelong contact with health care. LÄS MER

 2. 2. Förutsättningar för vårdandet : En systematisk litteraturstudie om sjuksköterskors erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Julia Zahmatkesh; Linnea Johnsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Previous research shows that nurses’ work is perceived as overwhelming due to a high workload, and lack of support. This complicates the conditions for good care. Offering patients, the best possible care should be the goal in healthcare. LÄS MER

 3. 3. Evaluating Blood Biomarker Profiles in Adults with New-onset Seizures using Machine Learning

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Sarah Akel; [2022]
  Nyckelord :Seizure; Seizures; Epilepsy; Neurology; Biomarker; Biomarkers; Blood Biomarkers;

  Sammanfattning : Around 1% of the population worldwide suffer from epilepsy, a condition which is characterized by recurring seizures. The development of reliable biomarkers for both prediction and targeted treatment of seizures is critical, as they can pave the way towards personalized therapy in epilepsy. LÄS MER

 4. 4. At your service! A case study on servitization in manufacturing from a dual business model perspective

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Samuel Norrby; Carina Wagner; [2022]
  Nyckelord :Servitization; Product-service system; Business model innovation; Ambidexterity;

  Sammanfattning : The research on servitization of manufacturers has recently gained new traction as firms increasingly offer combinations of products and services empowered by digital means. As these firms expand their offerings to sell integrated product-services alongside their traditional commerce, they are confronted with having to juggle dual business models. LÄS MER

 5. 5. Kommunikationspartnerträning ur närståendes perspektiv : En intervjustudie av närstående som tackat ja respektive nej till erbjuden träning

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Jonna-Lisa Hoikka; Therese Wedin; [2022]
  Nyckelord :Afasi; kommunikationspartnerträning; personer med afasi; närstående;

  Sammanfattning : Kommunikationspartnerträning (KPT) är en intervention vid afasi som erbjuds närstående till personer med afasi. Interventionen involverar träning med logoped där den närstående lär sig strategier för att kunna kommunicera med personen med afasi på bästa möjliga sätt. LÄS MER