Sökning: "Johan Fält Gustavsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Johan Fält Gustavsson.

  1. 1. Effekten av plantarrangemang på skörd av gul lök (Allium cepa)

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

    Författare :Johan Fält Gustavsson; [2019-04-15]
    Nyckelord :Onion; Allium cepa; plant arrangement; yield; gul lök; odling; avkastning;

    Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot trädgårdens hantverk, 2019.... LÄS MER