Sökning: "energy signature"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden energy signature.

 1. 1. Investigation of Autoencoders for Jet Images in Particle Physics

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk fysik; Lunds universitet/Partikelfysik

  Författare :Jessica Lastow; [2021]
  Nyckelord :data compression; anomaly detection; jet image; autoencoder; dark matter; machine learning; ATLAS; hadron jet; particle physics; high energy physics; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Dark matter is an invisible type of matter believed to make up 85 % of the matter in the universe, but it has not yet been identified by experiments. According to certain particle physics theories, possible signatures of dark matter are so-called dark jets. They are the dark matter equivalent to classic jets, i.e collimated streams of particles. LÄS MER

 2. 2. Searching for Dark Photons with Jet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Teoretisk partikelfysik

  Författare :Ashar Ahmed Kamal; [2020]
  Nyckelord :light dark matter; jet substructure; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Dark matter is the greatest mystery of modern particle physics and cosmology. Although an overwhelming amount of observational cosmological evidence has pointed towards a dark sector, only its gravitational effect has been experimentally confirmed. LÄS MER

 3. 3. Methodology for estimating thermal performance of buildings for better planning and energy efficient investments

  Master-uppsats, KTH/Hållbara byggnader

  Författare :Waqar Khan; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This master thesis aims to find a method to separate the household-electricity usage fromheating-electricity and to estimate the thermal performance of buildings using the datasetavailable. The dataset includes electricity consumption of buildings, number of occupants, typeof heating system, climate data (temperature, wind speed etc. LÄS MER

 4. 4. Kalibrering och validering av en IDA ICE modell : Ett flerbostadshus från 1970-talets miljonprogram

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik; Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Olof Östlin; Mikaela Sjödén Havik; [2020]
  Nyckelord :IDA ICE; COMSOL Multiphysics; million program; energy signature method; building energy performance; validation; IDA ICE; COMSOL Multiphysics; miljonprogrammet; energisignaturmetoden; energiprestanda; validering;

  Sammanfattning : Aktuellt examensarbete är en fallstudie som utförts på en miljonprogramsbyggnad i Andersberg ägd av AB Galvegårdarna vilka även är uppdragsgivarna. Då miljonprogramsbyggnader är dåligt värmeisolerade och har stora värmeläckage är det idag av stort intresse att se över eventuella förbättringsåtgärder då dessa byggnader har en potential att minska energianvändningen med 50 procent. LÄS MER

 5. 5. Energy and Water Usage in the Manufacturing Industry : A study case to analyse, compare and decide where to reduce energy and water utilization

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Jorge López; Yully Constanza Rincón Franco; [2020]
  Nyckelord :Clustering; DB-index; Energy benchmarking; Energy management; Energy signature; Energy usage; k-means; KPI’s; load profile; Silhouette index; TOPSIS.;

  Sammanfattning : Increasing concern about global climate change has led to a growing interest in energy usage and water consumption. It is well known that changes in consumption habits lead to more efficient use of energy and water sources. LÄS MER