Sökning: "hela barndomen är ju borta"

Hittade 1 uppsats innehållade orden hela barndomen är ju borta.

  1. 1. "... hela barndomen är ju borta. Det är något man aldrig får tillbaka". : - en intervjustudie med vuxna barn till alkoholmissbrukande föräldrar -

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

    Författare :Petra Johnsson; Petra Nordkvist; [2009]
    Nyckelord :Vuxna barn till alkoholister; dysfunktionella familjer; relationer; rolltagning.;

    Sammanfattning : SammanfattningSyftet med denna uppsats var att få ökad kunskap och förståelse om hur en förälders alkoholmissbruk kan påverka relationen mellan det vuxna barnet och föräldern. Vi ville även se om det fanns könsskillnader gällande detta. Vi har genomfört en intervjuundersökning med fyra kvinnor och fyra män. LÄS MER