Sökning: "case study of e-commerce"

Visar resultat 1 - 5 av 223 uppsatser innehållade orden case study of e-commerce.

 1. 1. Handelskvarteret Valvet : En fallstudie om konkurrensstrategier vid etablering av nytt handelskvarter

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jessica Gottmarsson; [2021]
  Nyckelord :Retail; competition strategies; shopping mall; new establishment; five force theory; generic strategies; SWOT analysis; Detaljhandel; konkurrensstrategier; köpcentrum; nyetablering; femkraftsmodellen; generiska basstrategier; SWOT analys;

  Sammanfattning : Karlstad står inför sin största stadsomvandling i modern tid. Fler bostäder, utökad och förbättrad stadskärna, förnyad infrastruktur för både tåg-, buss-, bil-, gång- och cykelresenärer är delar av kommunens vision inför 2030. Handelsindex tyder på fortsatt goda förutsättningar till konsumtion. LÄS MER

 2. 2. Conditions for executing a q-fulfillment process in the warehouse of a retailer of consumables : Based on a case study at Staples

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Saga Klintner; Julia Vinberg; [2021]
  Nyckelord :E-commerce; Q-commerce; Quick-commerce; Quick order fulfillment; Q-fulfillment Inventory management; Staples;

  Sammanfattning : Title: Conditions for executing a q-fulfillment process from the warehouse of a retailer of consumables - Based on a case study at Staples. Context: Changing customer expectations, increasing GDP per capita and urbanization drives the development of quicker e-fulfillment. LÄS MER

 3. 3. Research on Return Logistics in Online Shopping Environment - A case study of Taobao

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Sijia Yu; Wantong Zhao; [2020-06-22]
  Nyckelord :E-commerce environment; Return Logistics; Logistics model;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 4. 4. The role of e-commerce in the economic development of Vietnam during 1990 to 2020

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Klara Lind; [2020]
  Nyckelord :Development; E-commerce; Vietnam; Government regulations; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study will discuss the role of e-commerce in the economic development of Vietnam during 1990 to 2020. During the recent years, Vietnam has had a remarkable economic growth and is seen as one of the promising countries of technological development and e-commerce. However, the country still has a long way to go in economic development. LÄS MER

 5. 5. One-Click Internationalisation through E-Commerce Marketplaces? A qualitative study of the key capabilities for SMEs

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Leonie Charlotte Seige; Laura Kristin Weers; [2020]
  Nyckelord :SMEs; digital platforms; e-commerce marketplace; internationalisation; capabilities; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose – While e-commerce marketplaces have changed the way SMEs operate across borders, literature connecting digital platforms with the internationalisation of firms is scarce. Although the Uppsala Model and the Born Global concept acknowledge the influence of digital technologies, they do not capture the phenomenon of e-commerce marketplaces as a new mode of entry. LÄS MER