Sökning: "Johan Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 163 uppsatser innehållade orden Johan Persson.

 1. 1. Experten har talat – Om konstruktion och reproduktion av maskulinitet i studiosamtal om fotboll

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Johan Persson; [2019]
  Nyckelord :hegemonisk maskulinitet; våld; etnicitet; kvalitativ innehållsanalys; Eurotalk; Social Sciences;

  Sammanfattning : Fotboll är Sveriges mest populära sport och dominerar stora delar av svensk media. Hyllandet av den starka vinnaren för samtidigt med sig ett förakt för den svaga förloraren. Samtidigt sägs vi leva i ett demokratiskt samhälle där allas lika värde eftersträvas. LÄS MER

 2. 2. Bland amöbor, kameleonter och zebror - En kvalitativ studie av konkretiseringar i lärandematriser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linn Ericson; Teresia Persson; [2018]
  Nyckelord :gymnasieskolan; konkretisering; kunskapskrav; lärandematris; skriftlig produktion; svenska; systemisk-funktionell grammatik;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur svensklärare uppger att de konkretiserar målen och kunskapskraven som rör skriftlig produktion för elever i svenska 3. Undersökningen ger underlag för diskussion om lärandematrisers vara eller icke-vara i undervisningen. LÄS MER

 3. 3. Strategic venture investments for innovation: an international study of external and internal drivers of corporate venture capital

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Johan Persson Sjödin; [2018]
  Nyckelord :Corporate venture capital; Corporate entrepreneurship; External R D;

  Sammanfattning : This paper takes the perspective of corporate venture capital (CVC) as a form of external R&D for established firms. The focus of the study is on the external and internal factors that affect the number of CVC investments made. LÄS MER

 4. 4. En dator per elev - bra eller inte? En kvantitativ analys av hur lärare förhåller sig till 1:1 konceptet

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Jonas Andersson; David Nyqvist; Johan Persson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Klimatprognos år 2040 : förändrade förutsättningar för svensk växtproduktion

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Johan Persson; [2018]
  Nyckelord :klimatförändringar; självförsörjandegrad; global uppvärmning; friland; import; odlingsförutsättningar;

  Sammanfattning : Syftet med den här litteraturstudien är att med bakgrund i Sveriges historiskt låga självförsörjandegrad som en del av den inhemska försvarsförmågan titta på vilka nya odlingsförutsättningar klimatförändringarna medför. Dessa odlingsförutsättningar har sedan parats ihop med information om odlingsförutsättningar för grödor vi idag inte odlar eller odlar mycket begränsat, inom landet för att ge en uppfattning om vilka grödor vi kan föra in i Sverige och när vi kan göra det. LÄS MER