Sökning: "Hedvig Bondesson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Hedvig Bondesson.

 1. 1. Fri bevisprövning utan fri tillgång till bevis - En granskning av användningen av biometriska register

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Hedvig Bondesson; [2022]
  Nyckelord :Biometriska register; Brottsutredning; Effektivitet; Integritet; Yrkesverksamma aktörer; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how the use of, Swedish Police Authority wise, external biometric registers may be justified in regards of the opinion of professional actors versus the constitutional right to personal integrity. This is in order examine whether there is any indication that there is a discrepancy between the norms in the shape of opinions of professional actors regarding the use of external biometric registers and the norms, in the shape of the design, of the law. LÄS MER

 2. 2. Förenliga värden? En förenlighetsanalys mellan Sveriges export av krigsmateriel och landets åtaganden för mänskliga rättigheter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hedvig Bondesson; [2019]
  Nyckelord :Sverige; export av krigsmateriel; mänskliga rättigheter; responsibility to protect- doktrinen; teorin om det rättvisa kriget; the logic of appropriateness; humanitär stormakt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sverige är ett av världens ledande länder när det gäller export av krigsmateriel, och exporterar till såväl demokratier som icke-demokratier. Denna uppsats ämnar undersöka hur Sveriges export av krigsmateriel är förenlig med landets åtaganden för bevarandet och skyddandet av de mänskliga rättigheterna på den internationella arenan genom att studera exporten till Förenade Arabemiraten, Norge och USA. LÄS MER

 3. 3. EU i Östeuropas utbrytarregioner: en komparativ fallstudie av EU:s insatser i Transnistrien och Donbass

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Beatrice Björkman; Hedvig Bondesson; [2018]
  Nyckelord :Transnistrien; Donbass; EU; rational choice; fångarnas dilemma; utbrytarregion; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I år är det 28 år sedan Transnistrien bröt sig ut ur Moldavien och fyra år sedan städerna Donetsk och Luhansk, belägna i Donbassregionen, bröt sig ut ur Ukraina och förklarade sig självständiga. Denna uppsats undersöker och jämför hur EU:s insatser sett ut i dessa tre utbrytarregioner, samt hur utbrytarregionerna agerat gentemot EU. LÄS MER