Sökning: "Aktiefonder"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade ordet Aktiefonder.

 1. 1. The difference in risk adjusted performance between socially responsible and conventional equity mutual funds - Evidence from Sweden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Sebastian Alm; Otilia Esping; [2020-07-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis aims to study the difference in risk-adjusted performance between socially responsible (SR) and conventional equity mutual funds from a Swedish perspective. The study uses mutual fund data from the time-period January 2010 to January 2020. LÄS MER

 2. 2. Säsongsanomalier på börser i Afrika : En studie om kalendereffekter på afrikanska aktiemarknader och hur dessa skiljer sig från dess västerländska motparter

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Olof Domander; Erik Larsson; [2020]
  Nyckelord :Efficient market hypothesis; Calendar effects; Excess return; Africa; Effektiva marknadshypotesen; Kalendereffekter; Överavkastning; Afrika;

  Sammanfattning : Investeringar i aktier eller aktiefonder kan få ens pengar att växa genom den kumulativa avkastning som genereras. Genom ränta-på-ränta-effekten kan en liten ökning i avkastning från dessa investeringar få en stor effekt över en lång tidsperiod. LÄS MER

 3. 3. Signalling commitment to sustainability on the mutual fund market : An investigation of the Swedish equity mutual fund market

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Mattias Andersson; Erik Bernstrup; [2020]
  Nyckelord :Nordic Swan Ecolabel; Equity mutual funds; Signalling; eco-labelling; sustainable investing; Svanenmärkning; Aktiefonder; Signalteori; Eko-märkning; Hållbart investerande;

  Sammanfattning : In the midst of climate change and growing concern about social aspects, investors want to make informed sustainable choices regarding their consumption and investments. Many companies are trying to stay ahead of the curve by engaging in Corporate Social Responsibility. LÄS MER

 4. 4. Presterar konventionella fonder bättre än hållbara fonder? : En kvantitativ studie om prestation samt förvaltningsavgifternas påverkan på riskjusterad avkastning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Adem Örgun; Dabin Mamelsi; [2020]
  Nyckelord :ESG; Hållbarhet; Aktiefonder; Riskjusterad avkastning Förvaltningsavgifter;

  Sammanfattning : The interest for funds that are considered sustainable have increased globally in recent times. This has contributed to corporations on the financial market having to adapt themselves to economical, environmental and social aspects. LÄS MER

 5. 5. Hur aktivt förvaltad är din Sverigefond? : En studie om aktivitetsgrad i Sverigefonder

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joel Gotthardsson; Markus Thornberg; [2020]
  Nyckelord :Aktiv fondförvaltning; active share; tracking error; Sverigefond; dold indexfond;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks Sverigefonder på den svenska marknaden och dess aktivitetsgrad i form av aktivitetsmåtten active share och tracking error. Studien genomförs för perioden 2010–2018. Studien undersöker även om det återfinns ett samband mellan aktiv förvaltning och fondens överavkastning. LÄS MER