Sökning: "SRI"

Visar resultat 1 - 5 av 323 uppsatser innehållade ordet SRI.

 1. 1. “Hållbara fonder” En intervjustudie med banker om deras integration av hållbarhet i fondförvaltningen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Forslund; Daniel Nylund; [2020-01-31]
  Nyckelord :Ansvarsfulla investeringar; hållbara fonder; legitimitetsteori; bankväsendet; aktieägarteori; intressentteori; SRI; ESG.;

  Sammanfattning : Den allt mer omdebatterade klimatfrågan har lett till att allmänhetens intresse för hållbarhethar ökat. Investerarnas önskan om hållbara alternativ ökar, vilket tvingar bankerna och derasfonder att förändras. LÄS MER

 2. 2. Föreligger möjligheten att förutsäga miljöskandaler genom att analysera mätpunkter kopplade till ESG-data? : En kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Emir Smajic; Oskar Nordlander; [2020]
  Nyckelord :ESG; CSR; SRI; corporate scandal; environmental scandal; prediction; regression; ESG; CSR; SRI; företagsskandal; miljöskandal; prediktion; logistisk regression;

  Sammanfattning : Syfte: Företagsskandaler är ett högst relevant ämne då de ofta får stor medial uppmärksamhet och når investerare i snabb takt. En företagsskandal påverkar i många fall aktiepriset negativt samt får negativa finansiella konsekvenser för företagen. LÄS MER

 3. 3. I dialog med skapelsen : En empirisk studie av religionsdialog och ekumenik bland teologistudenter i Sri Lanka

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Fredrik Sollner; [2020]
  Nyckelord :Sri Lanka; mission; religionsdialog; college;

  Sammanfattning : Idén till denna uppsats tog sin början i en kyrka i Kandy, i centrala Sri Lanka, i januari 2019. Två präster från Svenska kyrkan och jag hade varit på besök i landet och vi skulle avsluta vår vistelse med att fira högmässa i anglikanska St. Paul’s Church på trettondedag jul. LÄS MER

 4. 4. BB-EMU A Product Virtualizing System Verification of Embedded Hardware

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Sri Hari Thuccani; Martin L. Kabzimalski; [2019-11-18]
  Nyckelord :artifact; QEMU; BB-EMU; BBB; virtualization;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine if there is atime difference when testing software on a physical embeddedboard and a virtualized version of the same board. This studyconducted research on the topic at hand, organized experimentswith the embedded boards and evaluated the results. LÄS MER

 5. 5. The place of meaningfulness: A study about how tourism affects the residents’ place attachment in Mirissa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Helena Sjöberg; Caroline Påhlsson; [2019-10-23]
  Nyckelord :Place attachment; Tourism; Sustainable Development;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to contribute to a deeper understanding of the local residents’ perceptions of the tourism in Mirissa, Sri Lanka, and how their place attachment is affected by changes related to tourism. In order to fulfil the purpose, two research questions are answered. LÄS MER