Sökning: "SRI"

Visar resultat 1 - 5 av 362 uppsatser innehållade ordet SRI.

 1. 1. Företagsstorlek och ESG-betyg : En kvantitativ studie om företagsstorlekens påverkan på ESG-betyget

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Inga Kemi; Anton Samuelsson; [2021]
  Nyckelord :ESG-rating; company size; sustainability reporting; sustainability disclosure; SRI; ESG-betyg; företagsstorlek; hållbarhetsrapportering; hållbarhetsredovisning; SRI;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Företagsstorlek och ESG-betyg Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi  Författare: Anton Samuelsson och Inga Kemi Handledare: Jan Svanberg Datum: 2021 – Januari Syfte: ESG-betygen spelar en nyckelroll som den vanligaste proxyn för hållbarhetsprestation inom hållbar finansiering. Tidigare studier visar dock att företag har incitament att vara kreativa med hållbarhetsupplysningar, som ligger till grund för ESG-betygen. LÄS MER

 2. 2. Considering future precipitation in delineation locations for water storage systems - Case study Sri Lanka

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Kanchana Bandaranayake; [2021]
  Nyckelord :Geography; Geographical Information Systems; Physical Geography; Locating new water resources; Water scarcity; Consideration of climatic changes; Future precipitation; Pairwise comparison; Sri Lanka; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Demand for the usable water is accumulating globally in parallel with the population growth and the industrial revolution. Nevertheless, availability and accessibility of the usable water is progressively subsiding due to many environmental and socio-economic reasons. LÄS MER

 3. 3. Unsupervised 3D Human Pose Estimation

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Sri Datta Budaraju; [2021]
  Nyckelord :Computer Vision; Projective Geometry; Deep Learning; Unsupervised Learning; 3D Human Pose Estimation; GAN; AutoEncoder; Hybrid Generative Model; Self Supervision;

  Sammanfattning : The thesis proposes an unsupervised representation learning method to predict 3D human pose from a 2D skeleton via a VAEGAN (Variational Autoencoder Generative Adversarial Network) hybrid network. The method learns to lift poses from 2D to 3D using selfsupervision and adversarial learning techniques. LÄS MER

 4. 4. Automating Log Analysis

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Sri Sai Manoj Kommineni; Akhila Dindi; [2021]
  Nyckelord :Anomaly detection; Log analysis; Unsupervised learning;

  Sammanfattning : Background: With the advent of the information age, there are many large numbers of services rising which run on several clusters of computers.  Maintaining such large complex systems is a very difficult task. Developers use one tool which is common for almost all software systems, they are the console logs. LÄS MER

 5. 5. Requirements Validation Techniques : Factors Influencing them

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :SANTOSH KUMAR REDDY PEDDIREDDY; SRI RAM NIDAMANURI; [2021]
  Nyckelord :Requirements validation; Requirements engineering; Factors; Requirements validation techniques.;

  Sammanfattning : Context: Requirement validation is a phase of the software development life cycle where requirements are validated to get rid of inconsistency, incompleteness. Stakeholders involved in the validation process to make requirements are suitable for the product. Requirement validation techniques are for validating the requirements. LÄS MER