Sökning: "Growth"

Visar resultat 1 - 5 av 9571 uppsatser innehållade ordet Growth.

 1. 1. The relationship between change in form of government and economic growth after the end of the Cold War: a panel data regression analysis

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Goran Ekmekci; Nils Karlsson; [2022-02-15]
  Nyckelord :democracy; autocracy; economic growth; GDP per capita;

  Sammanfattning : This study aims to examine the relationship between the form of government and economic growth in the post-Cold War period. This is done with a panel data analysis, containing cross-sectional units of 145 countries with a time period ranging from 1995 to 2018. LÄS MER

 2. 2. Knock on wood - The relationship between macro variables and forest land return in Sweden 1996-2020

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Julius Abelson; Per Liljered; [2022-02-15]
  Nyckelord :Forest Yield; Panel-data; Random Effects; Macro Viarables;

  Sammanfattning : This thesis examines if three commonly used regions in Sweden differ in yearly forest yield over the period 1996-2020. An expression defining yearly forest yield is constructed and evaluated, together with macro economy determinants in a panel data model, using Random effects. LÄS MER

 3. 3. Biokol i substratblandningar : möjlighet för plantskolenäringen att minska användning av torv

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Annika Svensson; [2022]
  Nyckelord :biokol; substrat; vattenhållande förmåga; torr skrymdensitet; kompaktdensitet; porositet; containerodling; Air-Pot; Ulmus laevis; Fagus sylvatica fk GOTTÅSA E;

  Sammanfattning : Genom att använda andra typer av material för substratblandningar till odling av träd och buskar i plantskolenäringen kan man minska användningen av torv. I detta självständiga arbete har olika material använts till försök för att se möjligheter till att hitta alternativ till delar i ett, ur växtens synpunkt, bra substrat. LÄS MER

 4. 4. Att gestalta hållbarhetskommunikation ur ett CSR-perspektiv : En kvalitativ innehållsanalys av svenska barnklädesföretags hållbarhetsrapporter

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Orawan Johansson Sikhinaram; Martina Askebrink; [2022]
  Nyckelord :CSR; Strategic communication; Sustainability; Green advertising; Framing theory; Children’s clothing; Fast-fashion; qualitative content analysis; CSR; Strategisk kommunikation; Hållbarhet; Grön marknadsföring; Gestaltningsteorin; Barnkläder; Fast-fashion; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Hållbarhetsfrågor är en ständig diskussion som på senare år har intensifierats. I och med detta kräver både lagstiftningen och samhället idag att företagen ska arbeta och redovisa sitt hållbarhetsarbete. LÄS MER

 5. 5. How does an adaptation of forest management to storm damage risk affect indicators for sustainable forestry? : an analysis with Heureka PlanWise in a future with an increased risk of storm damages to forests

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Linnea Larsson; [2022]
  Nyckelord :changing climate; decision support system; forest damage; forest management; storm; trade-off; ; wind;

  Sammanfattning : With a changing climate, the risk for damage to the forest will increase. In Sweden, large storm damages have been more common under the 20th century and are also the damaging event that has resulted in the largest damages in Europe. LÄS MER