Sökning: "intuitivt ätande"

Hittade 1 uppsats innehållade orden intuitivt ätande.

  1. 1. Att äta intuitivt En interventionsstudie om hur medvetenhet kring ätandet kan förändra måltidsupplevelsen

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

    Författare :Mikaela Milrad; Olivia Tranberg; [2021-10-28]
    Nyckelord :externa distraktioner; interna signaler; intuitivt ätande; intuitive eating scale 2;

    Sammanfattning : Psykologiska förklaringsmodeller påvisar att det är vanligt förekommande att äta av andra orsaker än fysisk hunger hos individer. Ofta handlar det om känslomässiga orsaker, som att dämpa negativa och stressanderelaterade känslor. Problemet med detta är att det kan skapa skuld och ångest hos individen. LÄS MER