Sökning: "investering i kina"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden investering i kina.

 1. 1. Design Optimization of Spillways at Baihetan Hydroelectric Dam

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Jack Lönn; Oskar Dahl; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : China’s economic prosperity has led to a massive development in the hydropower sector. The Baihetan hydropower project is an ongoing construction and will become the third largest hydroelectric power plant in the world in regards to generating capacity and is projected to be finished in the year 2020. LÄS MER

 2. 2. Optimal method to achieve energy efficiency in residential buildings in different climate regions of China

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Yuxin Wang; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Genom att energin är begränsad i världen och att byggsektorn kräver en mycket stor andel så är arbetet att effektivisera i denna sektor ett av de viktigaste målen i denna bransch. Syftet med detta arbete är att finna en bra, effektiv, och billig metod för att snabbt nå målet med energieffektivitet för Kinas bostäder. LÄS MER

 3. 3. Sustainable outsourcing : Trends in the clothing industry

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Diana Backelin; Patrik Welchermill; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Globalization has led to freedom of trade between countries and allowed people to accessitems that were previously unavailable to them. This has in turn also lead to competitive pricing, making it possible for businesses to access much wider markets. LÄS MER

 4. 4. Vad attraherar utländska direktinvesteringar? : Om FDI och Utveckling i Brasilien

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Dahl Jesper; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Utländska direktinvesteringar är avgörande för en regions utveckling. Investerarna i sin tur är intresserade att investera i miljöer där det finns positiva förutsättningar för en lyckad investering. LÄS MER

 5. 5. NORDIC DEVELOPMENT FINANCE INSTITUTIONS IN AFRICA : ANALYSIS BASED ON THE CONTROL OF INVESTMENT THROUGH FUND

  Magister-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Ludan Yang; Qubo Chen; [2011]
  Nyckelord :FDI; DFI; Limited Partnership; Control; Monitor; Private Equity; Development Effect;

  Sammanfattning : Nordic Development Finance Institutions (DFIs) play an important role in providing sustainable development for Africa which accordance with their mandates.  By investing in private equity Funds in Africa, investee companies have covered various sectors inAfricawhich may not only improve economic development but also increase employment. LÄS MER