Sökning: "manganese"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade ordet manganese.

 1. 1. Luft- och vattenspolning - En utvärdering av dess effekt på vattenkvalitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Anna Bondeson; [2020]
  Nyckelord :Luft- och vattenspolning; dricksvatten; vattenkvalitet; underhåll; dricksvattenledningar; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Kvaliteten på dricksvatten kontrolleras av huvudmannen (ofta en kommunal organisation) som också är ansvariga för underhåll på ledningsnätet. En typ av underhållsmetod för dricksvattenlendingar är luft- och vattenspolning. Pollex AB är ett företag som bl.a. LÄS MER

 2. 2. Factors governing marble lightness in peripheral alteration haloes around carbonate-hosted Zn-Pb-Ag-(Cu-Au) deposits, Garpenberg, Sweden

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Marcus Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Carbonate; Zn; Pb; Ag; Cu; Au; Alteration haloes; marble; lightness; Bergslagen; Garpenberg;

  Sammanfattning : A Master thesis about the Garpenberg deposit located in Bergslagen, a lithotectonic domain, with a mining history that might date back as far as 350 BC. Marble- and skarn-hosted sulfide deposits are found in the area, which creates the opportunity to mine both limestone and sulfidic ore in a single mine. LÄS MER

 3. 3. Möjligheten att minska metallhalten i lakvatten med sulfatreducerande bakterier

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk mikrobiologi; Lunds universitet/Bioteknik

  Författare :Sofie Sunesson; [2020]
  Nyckelord :Metals; Landfill; Leachate; SRB; Precipitation; Sulfide; Applied microbiology; Teknisk mikrobiologi; Earth and Environmental Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Anaerobic treatment of landfill leachate using sulphide precipitation was tested at pilot scale for the purpose of heavy metal removal. The emission of leachate is heavily regulated by Swedish authority and the overall concentrations of heavy metals is expected to rise as landfills contain less organic matter. LÄS MER

 4. 4. God grundvattenkvalitet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Elvira Källberg; [2019]
  Nyckelord :Drinking water; pollution Bergaån; iron; manganese PFAS and pesticides; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Clean drinking water is a crucial part of a healthy society. During the last decades, a lot of emissions from different sources have put the drinking water sources that are used today at risk of pollution. LÄS MER

 5. 5. Kartläggning av riskområden för inducerad infiltration i grundvattentäkter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Martin Sundström; [2019]
  Nyckelord :Induced infiltration; groundwater; drinking water; Gävleåsen; Vanåsen; Inducerad infiltration; grundvatten; dricksvatten; Gävleåsen; Vanåsen;

  Sammanfattning : Uttag av grundvatten är viktigt då det förser nästan hälften av befolkningen i Sverige med dricksvatten. Vid uttag som leder till avsänkning av grundvattennivån kan en inträngning av organiskt material uppstå om det finns ett intilliggande ytvattendrag, ett fenomen som kallas inducerad infiltration. LÄS MER