Sökning: "mcdonald Personalomsättning"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden mcdonald Personalomsättning.

 1. 1. Ungas arbetssituation i genomströmningsbranscher : En studie av callcenter och McDonald's

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS);

  Författare :Majlis Olsson; Anna Lövqvist; [2010]
  Nyckelord :personalomsättning; motivation; arbetstillfredsställelse;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om ungas arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse i genomströmningsbranscher såsom callcenter och McDonald’s. Frågorna vi inledningsvis ställde oss är vad som motiverar ungdomar att söka sig till dessa arbetsplatser och vad som motiverar dem att stanna kvar. LÄS MER

 2. 2. personalomsättning inom snabbmatsrestauranger

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :alexandra Bylander; caroline karlsson; [2009]
  Nyckelord :personalomsättning;

  Sammanfattning : AbstractBackgroundEvery company has some kind of employee turnover and we can tell that som business has higher employee turnover than other business. Employee turnover is individual for all companies but in companies that is in the same business simularities can be seen. LÄS MER