Sökning: "normativt rekvisit"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden normativt rekvisit.

 1. 1. Avtalstolkning, juridik eller sunt förnuft? : -en studie i svensk tolkningslära i ljuset av DCFR

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Sofie Salander; Eric soroosh Parsa; [2015]
  Nyckelord :Avtalstolkning; DCFR;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att identifiera hur avtal tolkas enligt svensk rätt och om det går att identifiera några mönster i tolkningsverksamheten. Det undersöks hur den svenska tolkningsläran överensstämmer med tolkningsreglerna i Draft Common Frame of Reference (DCFR). LÄS MER

 2. 2. I väntan på utvisning - frihetsberövad enligt utlänningslagen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johan Rydwik; [2006]
  Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Andra kapitlet 7 § RF stadgar att ingen medborgare får landsförvisas. Ett e contrario-slut av detta medför att icke svenska medborgare får landsförvisas, vilket också sker i enlighet med utlänningslagstiftningens regler om utvisning. LÄS MER