Sökning: "personliga sektorn vård omsorg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden personliga sektorn vård omsorg.

 1. 1. Undersköterskors upplevelse av att byta enhet med kort varsel : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Jackie Evensson; Pernilla Jansson; [2019]
  Nyckelord :hemtjänst; heltid som norm; förändringsarbete; utvecklingsarbete;

  Sammanfattning : Verksamheter inom den kommunala sektorn befinner sig i ständig förändring och måste hela tiden utvecklas för att anpassa sig till nya direktiv och förutsättningar. De flesta kommuner står inför utmaningen att införa heltid som norm inom bland annat vård och omsorg utan att försämra arbetsmiljön för undersköterskorna. LÄS MER

 2. 2. Etik i socialt arbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Eva Malm Körkkö; [2006]
  Nyckelord :Bemötande; dokumentation; etik i socialt arbete; respekt; integritet; rättsäkerhet;

  Sammanfattning : I följande text presenteras sammanfattningen av syftet och sammanfattningen avstudien.Syftet med denna studie var att göra en komparativ studie av etik i dokumentationnär det gällde den offentliga sektorn och den ideella sektorn; en undersökning somlyftes fram av vilken etisk betydelse dokumentation har när det gällerrättssäkerhet och integritet för den enskilde. LÄS MER