Sökning: "rökning;"

Visar resultat 1 - 5 av 271 uppsatser innehållade ordet rökning;.

 1. 1. Kan förändring av kost förbättra sjukdomen reumatoid artrit (RA)? : Vegandiet med eller utan gluten och medelhavsdiet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Anna Emstrand; [2019]
  Nyckelord :Reumatoid artrit; kost; vegandiet; medelhavsdiet;

  Sammanfattning : Reumatoid artrit (RA) är en kronisk inflammatorisk ledsjukdom som karakteriseras av ledassocierad smärta, svullnad och funktionsförlust på grund av stelhet i lederna. RA är en av de vanligaste inflammatoriska sjukdomarna och drabbar cirka 0,5 % av Sveriges befolkning. LÄS MER

 2. 2. Patientens upplevelser av förändringar av  levnadsvanor i den preoperativa fasen : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Erika Södervall Jönsson; Ida Vigren; [2019]
  Nyckelord :Alkoholstopp; förebyggande sjukgymnastik; levnadsvanor; nikotinstopp; preoperativt; upplevelser och viktnedgång;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det som utgör de största riskfaktorerna för ohälsa idag är alkohol, rökning och otillräcklig fysisk aktivitet. Preoperativt är det önskvärt att patienten befinner sig i bästa skick för att minska komplikationsriskerna. Det ställs idag inom vissa regioner krav på patienter att förändra sina levnadsvanor. LÄS MER

 3. 3. Personers upplevelse av stigmatisering vid lungcancer – en litteraturstudie : People’s experience of stigma in lung cancer – a literature study

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Emma Hortlund; Caroline Vesterberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Lungcancer är den femte vanligaste cancerformen i Sverige och ca 90 procent av all lungcancer orsakas av tobaksrökning. Förutom besvärande symtom och dålig prognos får de som drabbas även utstå stigmatisering från omgivningen till följd av det starka sambandet mellan rökning och lungcancer. LÄS MER

 4. 4. Motiverande samtal i samband med hjärt- och kärlsjukdom : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Anna Thiberg; Hanna Thorsell; [2019]
  Nyckelord :Cardiovascular disease; nursing; motivational interviewing; lifestyle change; quality of life; Hjärt- och kärlsjukdom; motiverande samtal; omvårdnad; livskvalitet; livsstilsförändring;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärt- och kärlsjukdom är ett av de störst globala hälsoproblemen och påverkar patientens livsvärld och livskvalitet. Det finns flera åtgärder patienten själv kan vidta för att påverka och förbättra sin livssituation, både för att förebygga och när sjukdom inträffat. LÄS MER

 5. 5. Skillnaden i progressionfri överlevnad för patinter som behandlades med reversibla jämfört med ickereversibla EGFR-kinas-inhibitorer under cancerbehandling.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Somaya Kathier; [2019]
  Nyckelord :Lungcancer; EGFR-kinasinhibitorer och resistensmutationer.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Lungcancer är den femte vanligaste cancerformen i Sverige, i vilken cirka 3650 personer dör varje år. Den ökar bland kvinnor och minskar bland män och den uppkommer vanligast i 70-årsåldern. Lungcancer orsaker mer än en miljon dödsfall varje år över hela världen där rökning utgör den största riskfaktorn. LÄS MER