Sökning: "rökning;"

Visar resultat 1 - 5 av 341 uppsatser innehållade ordet rökning;.

 1. 1. Kunskap om kvinnlig fertilitet i Sverige

  Magister-uppsats,

  Författare :Emelie Englund; Anna Rask; [2023-02-10]
  Nyckelord :Fertilitet; kunskap; livscykelperspektiv; reproduktiv hälsa; Sverige;

  Sammanfattning : Bakgrund: Svenskar föder färre barn och senare i livet. Risken med senareläggande av barnafödandet är att det kan bli svårare att bli gravid och att behålla graviditeten, som resultat av detta kan kanske par inte få de barn som önskats. LÄS MER

 2. 2. Att leva med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Irma Hudiel Acuña; Mattias Tiedermann; [2023]
  Nyckelord :kronisk obstruktiv lungsjukdom; erfarenheter; kvalitativ; lidande.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en irreversibel progressiv sjukdom som utvecklas långsamt som endast kan lindras. KOL beräknas vara den tredje mest förekommande dödsorsaken i världen. Den främsta orsaken till KOL är rökning. Sjukdomens vanligaste symtom är dyspné, hosta, ökad slemproduktion, rädsla, oro och ångest. LÄS MER

 3. 3. Rökning och oral cancer : En litteraturöversikt om cigaretters och e-cigaretters påverkan på oral cancer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Jonia Henriksson; Narin Philai; [2023]
  Nyckelord :Cigarettrökning; e-cigarettrökning; neoplasmer i munnen;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Hälsorelaterad livskvalitet hos patienter med förmaksflimmer, samt vad som påverkar? : litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Karin Engel Riiga; Shpresa Berisha Grainca; [2023]
  Nyckelord :Atrial fibrillation; Lifestyle changes; Lifestyle modification; Quality of life; Förmaksflimmer; Livsstilsförändringar; Livsstilsmodifiering; Livskvalitet;

  Sammanfattning : Förmaksflimmer är den vanligaste hjärtarytmin globalt och associeras med ökad risk för utveckling av andra sjukdomar som negativt påverkar patientens hälsorelaterade livskvalitet. De flesta komorbida tillstånd som obesitas, hypertoni, alkoholöverkonsumtion, rökning, diabetes, och sömnapné kan påverkas genom livsstilsförändring. LÄS MER

 5. 5. Effektivitet och säkerhet av sakubitril/valsartan vid farmakologisk behandling av hypertoni : En litteraturöversikt om effektiviteten och säkerhetsprofilen av angiotensinreceptor-neprilysinhämmare (ARNI) vid hypertonibehandling

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Blerina Isufi; [2023]
  Nyckelord :Hypertension; sacubitril valsartan; LCZ696; ARNI; Hypertoni; sakubitril valsartan; LCZ696; ARNI;

  Sammanfattning : Introduktion: Idag beräknas global mortalitet vara ungefär 9,4 miljoner varje år till följd av hypertoni; högt blodtryck. Ungefär två miljoner av befolkningen i Sverige bär på sjukdomen där sjukdomstillståndet hos majoriteten av de drabbade yttras asymtomatiskt. LÄS MER