Sökning: "kronisk obstruktiv lungsjukdom"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade orden kronisk obstruktiv lungsjukdom.

 1. 1. Kippa efter luft - att lindra andnöd och ångest vid KOL

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Mikaela Ferrario; Ava Unger; [2019-07-08]
  Nyckelord :KOL; Dyspné; andnöd; ångest; sjuksköterska; symptomlindring;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige lever idag omkring 400 000–700 000 personer med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Att inte få tillräckligt med luft och känna att livet är hotat är många av dessa personers vardag då symtomen andnöd och ångest ofta ingår i sjukdomsbilden. LÄS MER

 2. 2. Where is my inhaler? : A simulation and optimization study of the Quality Control on Symbicort Turbuhaler at AstraZeneca

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Shirin Haddad; Marie Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Discrete event simulation; Evolution strategies; Distribution fitting;

  Sammanfattning : Symbicort Turbuhaler is a medical device produced by the pharmaceutical company AstraZeneca for the treatment of asthma and symptoms of chronic obstructive pulmonary disease. The delivery reliability of the product is dependent on the performance of the whole supply chain and as part of the chain the results from the department, Quality Control (QC), are mandatory to release the produced batches to the market. LÄS MER

 3. 3. VILKEN RÖKAVVÄNJNINGS METOD ÄR MEST EFFEKTIV VID KRONISK OBSTRUKTIV LUNGSJUKDOM?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :ALBARAA DAABAS; ALBARAA DAABAS; [2019]
  Nyckelord :COPD; Chronic obstructive pulmonary disease; smoking; cigarette smoking; smoking cessation.; COPD; Chronic obstructive pulmonary disease; smoking; cigarette smoking; smoking cessation.;

  Sammanfattning : Syfte: Att utvärdera vilken rökavvänjnings metod som är mest effektiv vid kronisk obstruktiv lungsjukdom. Det som undersöktes var de förbättringar i patientresultatet av de olika rökavvänjnings metoderna. Mål: Databassökning samt identifiering av relevant litteratur. LÄS MER

 4. 4. Machine Learning for Air Flow Characterization : An application of Theory-Guided Data Science for Air Fow characterization in an Industrial Foundry

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Robin Lundström; [2019]
  Nyckelord :Machine learning; ML; Echo State Map; ESM; Echo State Network; ESN; Gaussian Process; GP; Computational Fluid Dynamics; CFD; Theory-Guided Data Science; TGDS; Physics-Guided Data Science; Data science; Cross-discipline; Hybrid model; MatLab; Maskininlärning; ML; Echo State Map; ESM; Echo State Network; ESN; Gaussiska Processer; GP; Beräkningsströmningsdynamik; CFD; MatLab;

  Sammanfattning : In industrial environments, operators are exposed to polluted air which after constant exposure can cause irreversible lethal diseases such as lung cancer. The current air monitoring techniques are carried out sparely in either a single day annually or at few measurement positions for a few days. LÄS MER

 5. 5. Arbetsterapeutiska interventioner för personer med KOL : - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi; Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Emelie Nordin; Louise Ingemansson; [2019]
  Nyckelord :litteraturöversikt; rehabilitering; energibesparande åtgärder; aktivi-teter i dagliga livet; arbetsterapi;

  Sammanfattning : Kronisk obstruktiv lungsjukdom är en vanligt förekommande sjukdom i världen och förekomsten har ökat de senaste åren. Sjukdomen innebär stora problem med andnöd och utmattning vilket gör att många upplever begränsningar i sitt dagliga liv. LÄS MER