Sökning: "kronisk obstruktiv lungsjukdom"

Visar resultat 1 - 5 av 116 uppsatser innehållade orden kronisk obstruktiv lungsjukdom.

 1. 1. Att fortsätta sluta röka : Upplevelser av att sluta röka vid kronisk obstruktiv lungsjukdom

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Jonathan Lewin; Daniel Uvegård; [2020]
  Nyckelord :Kronisk obstruktiv lungsjukdom; omvårdnad; sluta röka; transition; upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) orsakas för majoriteten av rökning. Rökavvänjning ses som den mest effektiva behandling av KOL. Att sluta röka är ofta svårt och kräver livsstilsförändringar, vilket förändrar livet för individen. LÄS MER

 2. 2. Följsamhet av läkemedel bland äldre människor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Josefine Hörström; [2020]
  Nyckelord :medical adherence; COPD; Följsamhet; äldre människor; hypertoni; depression;

  Sammanfattning : Följsamhet är när patienten följer den angivna ordinationen. En bra följsamhet är ofta avgörande för en bra behandling och är kopplad till en lägre dödlighet. En dålig följsamhet ökar risken att drabbas av sjukdom och ökar hälsovårdskostnader. I utvecklade länder är följsamheten 50 %. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av att leva med kronisk obstruktiv lungsjukdom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Emilia Cederlund; Sofie Lundcrantz; [2020]
  Nyckelord :Chronic obstructive pulmonary disease; literature study; nursing; patient experiences; suffering.; Kronisk obstruktiv lungsjukdom; lidande; litteraturstudie; omvårdnad; patientupplevelser.;

  Sammanfattning : Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en progressiv och obotlig sjukdom som påverkar andningsfunktionen och orsakar lidande. Sjukdomen medför ett stort behov av hälso- och sjukvård och leder till stora samhällskostnader. LÄS MER

 4. 4. Att leva med KOL - erfarenheter och upplevelser i det dagliga livet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Therese Sjöstrand; Jilan Sulaiman; [2020]
  Nyckelord :Erfarenheter; KOL; kronisk obstruktiv lungsjukdom; patient; upplevelser; COPD; Chronic Obstructive Pulmonary Disease; experiences; lived experiences;

  Sammanfattning : Bakgrund: KOL är en allvarlig sjukdom som successivt kan leda till döden. Den största riskfaktorn är rökning, men även annat kan orsaka KOL t.ex. inandning av skadliga ämnen. LÄS MER

 5. 5. Patientens upplevelse av att leva med KOL med fokus på palliativ vård: en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Emilie Andersson; Sandra Vestman; [2020]
  Nyckelord :chronical obstruktive pulmonary disease; literature review; palliative care; patients; personcentered care; symptoms.; kronisk obstruktiv lungsjukdom; litteraturöversikt; palliativ vård; patienter; personcentrerad vård; symtom.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer med en kronisk obstruktiv lungsjukdom kan ha många besvärande symtom. Andnöd är ett betydande symtom som ofta påverkar personernas liv avsevärt och försämrar livskvalitén. LÄS MER