Sökning: "KOL"

Visar resultat 1 - 5 av 524 uppsatser innehållade ordet KOL.

 1. 1. Konsten att datera en åker

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Nils-Henrik Hjälmdahl; [2018-10-02]
  Nyckelord :fossil åkermark; röjningsröse; röjningsröseområde; sydsvenska höglandet; Kol-14; datering; Jönköpings Län; jordbruk;

  Sammanfattning : The purpose is to map the agricultural development Jönköping’s Län, based on empirical differences in the construction of agricultural rock mounds based on carbon dating. It consists of two parts: an evaluation of the quality of the datings and a comparison between the mounds’ age and its physical attributes and contexts. LÄS MER

 2. 2. Vanligt och olidligt lidande hos patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Felicia Edgren; Annie Nevelius; [2018-02-05]
  Nyckelord :KOL; smärta; smärtskattning; kliniskt; upplevelse;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en sjukdom som drabbar främstlungorna och luftrören på patienten. Dyspné är ett av de vanligaste symtomen hos patientermed KOL och orsakar tillsammans med smärta stort lidande. LÄS MER

 3. 3. How is soil carbon stock in old-growth boreal forests affected by management?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Jenny Dahl; [2018]
  Nyckelord :forest management; unmanaged forest; harvesting effects; mineral soil; skogsskötsel; obrukad skog; avverkningseffekt; mineraljord;

  Sammanfattning : Boreal forests are able to store large amounts of carbon in soil and biomass, and forest management is considered an important strategy for mitigating climate change. Sweden has a long history of forest management that have intensified during the last century, but there are still old-growth forests that have not been disturbed by management. LÄS MER

 4. 4. Selenium in soil and winter wheat : analysis of soil-crop-inventory data

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Olof Sundström; [2018]
  Nyckelord :soil pH; soil organic matter; cadmium in crops; selenate; selenite; dietary selenium intake; Triticum aestivum; wheat;

  Sammanfattning : This study examined what variables that affect selenium (Se) concentrations in Swedish soils and winter wheat grains. The possibility and necessity of a Swedish Se-fortification program is also discussed. LÄS MER

 5. 5. Möjligheter och utmaningar med mykorrhiza i produktion av amerikanska tranbär

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Sally Kanger; [2018]
  Nyckelord :ericoid mykorrhiza; amerikanska tranbär; Vaccinium macrocarpon; näringsupptag; resistens mot sjukdomar; resistens mot metallföroreningar;

  Sammanfattning : Amerikanska tranbär (Vaccinium macrocarpon) är ett vanlig kommersiellt bär som har potential att odlas i större omfång i Sverige. Dess rötter bildar frekvent symbios med speciella svampar i jorden, en symbios som kallas ericoid mykorrhiza (ErM). LÄS MER