Sökning: "KOL"

Visar resultat 1 - 5 av 545 uppsatser innehållade ordet KOL.

 1. 1. Hållbar boskapsproduktion : växthusgaser från nötkreatur och möjliga strategier för minskade utsläpp

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Julia Bonevik; [2019]
  Nyckelord :koldioxid; lustgas; metan; silvopastoral; ekologisk;

  Sammanfattning : Hållning av nötboskap genererar utsläpp av de tre växthusgaserna koldioxid, lustgas och metan. Alla tre har stor betydelse för klimatet på jorden då de bidrar till den pågående globala uppvärmningen. Utsläpp från dessa växthusgaser kan delas in de som kommer direkt ur korna samt indirekta utsläpp som genereras vid skötseln av dem. LÄS MER

 2. 2. Correlations related to fuel usage patterns in rural Kenya : A comparison of local surveys to facilitate future local sustainable fuel actions.

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Agnes Eklund; [2019]
  Nyckelord :Energy; fuel; wood; charcoal; biogas; usage patterns; local solutions; Kenya; Energi; bränsle; trävirke; kol; biogas; förbrukningsmönster; lokala lösningar; Kenya;

  Sammanfattning : Human activities affect the climate. If the utilization of fossil and other hazardous fuel methods is eliminated, it would reduce the impact on climate change. LÄS MER

 3. 3. Astma och Kol -Inhalationsteknik : Vad är de vanligaste felen och skulle fördjupad rådgivning på svenska apotek uppskattas av kunderna?

  Master-uppsats, Umeå universitet/Farmakologi

  Författare :Isabell Berthelsen; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Stratigraphy and dating of a lake sediment record from Lyngsjön, eastern Scania : human impact and aeolian sand deposition during the last millennium

  Master-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Marijana Stevic; [2019]
  Nyckelord :aeolian activity; human impact; geochemistry; lake sediments; pollen; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : A small lake in north-eastern Scania, southern Sweden, Lake Lyngsjön, reveals a long history of aeolian sand drift based on a 3 meter long sediment sequence covering the last approximately 1400 years. Human impact, primarily through intensified land use and decreased forest cover, has periodically led to increased aeolian sand drift both locally and regionally. LÄS MER

 5. 5. Peptide fragment screening towards a new inhibitor of neutrophil elastase

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Tomas Szakacs; [2019]
  Nyckelord :pharmaceutical technology; läkemedelsteknologi; Chemistry; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The main purpose of this master thesis was to test a novel approach of finding leads for new pharmaceuticals, by using Solid Phase Peptide Synthesis (SPPS) in combination with Weak Affinity Chromatography (WAC). Put in a more concrete way, the objective was to find a lead for a better human neutrophil elastase inhibitor. LÄS MER