Sökning: "KOL"

Visar resultat 1 - 5 av 836 uppsatser innehållade ordet KOL.

 1. 1. Evaluation of five hardwood species from Zambia to produce fuel pellets for cooking purposes : Study with a single pellet press including pellet production, post production testing and X-ray examinations

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik

  Författare :Annika Silvennoinen; [2023]
  Nyckelord :Pelletizing; Pellet Production; Wood Species; X-Ray examinations; Pelletisering; Pelletstillverkning; Träslag; Röntgenundersökningar;

  Sammanfattning : 81% of the population in sub-Saharan Africa relies on charcoal and firewood to cover their energy needs for cooking. In Africa charcoal is usually produced by burning tree in a traditional kilns and then the food is cooked with a carbon-fired stoves indoors. LÄS MER

 2. 2. Att kämpa för varje andetag : En litteraturstudie om patienters erfarenheter av att leva med kroniskt obstruktiv lungsjukdom

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Alice Andersson; Angelica Allarud Hultenius; [2023]
  Nyckelord :Kroniskt obstruktiv lungsjukdom; KOL; Patient; Erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en av de vanligaste folksjukdomarna. I nuläget förekommer det ingen botande behandling trots dess omfattande förekomst. Därmed syftar den nuvarande behandlingen till att upprätthålla kontroll av sjukdomen. Sjukdomen orsakar symtom som dyspné, hosta och ökad slemproduktion. LÄS MER

 3. 3. DRY POWDER FOR INHALATION - INFLUENCE OF MIXING PROCESS AND ADDITION OF MAGNESIUM STEARATE

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Love Ivarsson; [2023]
  Nyckelord :inhalation; drug delivery; pulmonary drug delivery; API; FPF; FPD; DD; Turbula; Diosna; mixing energy; mixing time; mixing speed; pharmaceutical technology; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : For efficient treatment of many diseases of the lung, it is beneficial to deliver the medicine to the respiratory tract directly. This ensures a rapid response since it can enter the bloodstream directly through the alveolar epithelium. Consequently, also decreases systemic effects due to the local treatment. LÄS MER

 4. 4. Conceptualisation, Implementation and Commissioning of a Controlled Pyrolysis Rig : KTH Master Thesis Report

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Arjun Monga; [2023]
  Nyckelord :coke deposition; pyrolysis; catalysis; methane; sample; cooling channels; regenerative cooling; rocket engines; koksavsättning; pyrolys; katalys; metan; prov; kylkanaler; regenerativ kylning; raketmotorer;

  Sammanfattning : Liquid methane has seen popular interest from industry and academia as a next-generation rocket fuel due to its favorable performance characteristics and potential for extra-terrestrial in-situ resource utilisation. Since the rocket combustion chamber and nozzle are subject to high heat loads, regenerative cooling is a standard method to achieve lower temperatures. LÄS MER

 5. 5. The Influence and Potential Use of Values in Swedish Forestry - From the perspective of private forest owners and interactive methods

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Sofia Nyrell; [2023]
  Nyckelord :IPBES value typology; relational values; private forest owners; Swedish forestry; climate mitigation; biodiversity conservation; ecosystem services; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The starting point of this study is the perspective of Swedish private forest owners. From that point of view, I aimed to discover the possible influences of values on climate mitigation and biodiversity in Swedish forests. LÄS MER