Sökning: "KOL"

Visar resultat 1 - 5 av 739 uppsatser innehållade ordet KOL.

 1. 1. Att leva med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) : Upplevelsen utifrån patientens perspektiv, en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Kevin Palmqvist; [2021]
  Nyckelord :Kronisk obstruktiv lungsjukdom KOL ; Upplevelse; Leva med;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är ett omfattande problem över hela världen och bara i Sverige lever 400 000 till 700 000 patienter med KOL, men många går odiagnostiserade. Sjukdomen innebär både fysiska och psykiska besvär för patienten och kräver omfattande behandling. LÄS MER

 2. 2. Att leva med kronisk obstruktiv lungsjukdom : En litteraturstudie ur patientens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Josefine Palmgren; Amanda Eriksson; [2021]
  Nyckelord :patienter; upplevelser; kronisk obstruktiv lungsjukdom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är vanligt förekommande, fler människor drabbas och dödsfallen ökar globalt. KOL innebär förändringar i livet för patienten och påverkar också livskvaliteten negativt. LÄS MER

 3. 3. Greenhouse gas emissions from three large lakes during the autumn 2020

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tema

  Författare :Veronica Bohlin; Anja Anderö Nordqvist; [2021]
  Nyckelord :methane; carbon dioxide; dissolved inorganic carbon; pCO2; flux chambers; large lakes; methane budget; carbon budget; GHGs; freshwater; spatiotemporal; ebullition; diffusion; autumn; metan; koldioxid; upplöst oorganiskt kol; pCO2; kammarmetod; stora sjöar; metanbudget; koldioxidbudget; växthusgaser; sötvatten; spatiotemporal; ebullition; diffusion; höst;

  Sammanfattning : Methane (CH4) and carbon dioxide (CO2) are two greenhouse gases and main drivers of global climate change. Lakes are known to be a source of CH4 and CO2 to the atmosphere. While the importance of these emissions is clear, their magnitudes and regulation are still uncertain due to the scarcity of flux measurement data from lakes. LÄS MER

 4. 4. Anhörigas upplevelse av att vårda en närstående med KOL : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Matilda Fleischer; Jaqueline Neubert; [2021]
  Nyckelord :chronic obstructive pulmonary disease; disease progression; experience; close relative; spouse; anhörig; familj; försämring av sjukdomsutveckling; kroniskt obstruktiv lungsjukdom; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) orsakar inflammerade celler i luftrör och lungvävnad. Personer med KOL upplever att kroppen inte orkar och känner sig begränsade i vardagen. Syfte: Belysa anhörigas upplevelser att vårda en närstående med kroniskt obstruktiv lungsjukdom. LÄS MER

 5. 5. Att leva med kroniskt obstruktiv lungsjukdom - en daglig utmaning : Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Elisabeth Jörgensen; [2021]
  Nyckelord :Kroniskt obstruktiv lungsjukdom; Upplevelse; Patient; Dagligt liv;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en obotlig sjukdom som utvecklas långsamt och som beräknas bli den tredje dödligast sjukdomen i världen 2030. Sjukdomen är komplex svårtolkad med stor risk att dö i förtid. I Sverige är det uppemot 700 000 personer som lever med KOL. LÄS MER