Sökning: "zola- kvinna"

Hittade 1 uppsats innehållade orden zola- kvinna.

  1. 1. Doften av ”Kvinna” : Symbolik och begär i Zolas Nana

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

    Författare :Emil Sunnerfjell; [2008]
    Nyckelord :Emile Zola; Genus; Symbolik;

    Sammanfattning : An analysis of Zolas Nana focusing on male desire. Through a study of the narrtive structure and the polemic relation between the concepts of “Nature” and “Culture” it is shown that opposing ideologies are imbedded in the text. LÄS MER