Prehospital spinal immobilisering, till risk eller nytta för patienten? -en litteraturstudie

Detta är en Magister-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Författare: Jannica Bergström; Camilla Quarfordt; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)