Sökning: "specialistundersköterska"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet specialistundersköterska.

  1. 1. Elevers lärande i en kvalificerad yrkesutbildning. En studie av hur begreppet KASAM används i undervisningen.

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Camilla Eide; Annika Skogsborn; [2007]
    Nyckelord :KASAM; Antonovsky; Stressorer; lärstilar; vuxenped;

    Sammanfattning : Syftet med undersökningen var att studera på vilket sätt begreppet KASAM används i undervisningen inomkvalificerad yrkesutbildning, för specialistundersköterska inom vård av äldre.Våra tre frågor var:1. På vilket sätt används begreppet KASAM i utbildningen?. LÄS MER