How managerial discretion impacts the organizational performance of municipal corporations

Detta är en Magister-uppsats från Jönköping University/IHH, Företagsekonomi; Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

Författare: Olof Amade Nylander; Alexander Gjersvold; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)