What makes you stay? Employer Branding effects on employee retention in the technical consultancy industry

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Julia Hafström; Max Wallskog; [2018-02-01]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)